โมโตจีพี20
ข่าวมอเตอร์ไซค์

โมโตจีพี20 ฤดูกาลใหม่ในระยะเวลที่นานขึ้น

โมโตจีพี20 ฤดูกาลนี้โควิด-19 ลากซีซั่นนี้ อยู่ยาว

โมโตจีพี20

โมโตจีพี20 เป็นเกม ที่ทะเยอทะยานที่สุด ของ Milestone ในแฟ รนไชส์จนถึง วัน ที่รีลีสเดือน เมษายนโหมด อาชีพ ที่ได้รับการ ปรับปรุงใหม่

และการ กลับมา ของ มอเตอร์ไซค์ในอดีตวันวาง จำหน่ายที่ไม่เคย เกิด ขึ้นมาก่อน  – เพียง ไม่กี่วัน หลังจาก รอบที่สี่ของ ฤดูกาล โมโตจีพี20

ใน ชีวิต จริงควรจะเกิด ขึ้น ก่อนที่จะมีการยกเลิก ทำให้เกิด ความ กังวลเกี่ยวกับ คุณภาพของ ชื่อ ทันทีโชคดีสำหรับ แฟน ๆ ความ กล้า

หาญ ของ  Milestone ได้รับ การตอบแทน ด้วย รูปแบบการจัดการ ที่ได้รับการ ออกแบบ ใหม่และเนื้อหาพิเศษ ที่ทำให้ MotoGP 19

เป็น มอเตอร์ไซค์และนัก ปั่นใน ปี 2020รูป แบบการ จัดการ เช่น เดียวกับ เกม แข่งรถอื่น ๆ  จะไม่เป็น ที่ชื่น ชอบของทุก คน แต่มัน ก็เป็น

งานที่ดีใน การปรับ สมดุล การจำลอง ด้วย การเข้า ถึงได้มีความ รู้สึก เป็นอย่างมากกับ การเคลื่อนที่ของ จักรยาน โดยเฉพาะอย่าง ยิ่งใน

มุม ความเร็วต่ำ ของวงจร โมโตจีพี20 วงจรรวม ถึงสอง เส้น ทางคลาสสิค- Donington  Park และ  Laguna  Seca

โหมดอาชีพได้รับ ความสนใจ อย่าง มากจาก นักพัฒนา และ ผลลัพธ์ที่ได้ก็ชัดเจน นัก เล่น เกมสามารถ เริ่มต้น ใน ซีรีย์ Moto3 สุด

ระทึกและ ก้าวไป สู่ระดับ สูงสุดหรือคุณ เพียงแค่กระโดด ขึ้น ไปบน เครื่องจักรอันดับ ต้น  ๆเช่น เดียว กับใน ชีวิตจริง นี่เป็น สิ่งที่ไม่

อาจมองข้าม ได้เนื่องจากการ เรียน รู้ที่สูงชันของ มอเตอร์ไซค์ MotoGP ด้วยการ เพิ่มตัว เลือกใน การควบคุมเชื้อ เพลิง เบรกและ

ระดับการ ควบคุม แรงฉุดขณะขับขี่มัน อาจเป็น เรื่อง เล็กน้อยสำหรับ นักเล่น เกม ทั่วไปที่ยัง ไม่คุ้นเคย กับ แฟรน ไชส์เกม โชคไม่ดี

ที่ทำ น้อยถึง ตื้น เขินโค้งการเรียน รู้นี้และมัน มีความ เสี่ยงเล็กน้อย ในการ ทำให้แฟน  ๆ แปลก แยกเพียง ไม่กี่นาทีใน เกม

 การขี่ที่หลากหลาย ใน เกม แข่งทุกประเภทเลื่อน ระดับความ ยาก

โมโตจีพี20

อย่างไร ก็ตามปัญหา ของ ความยาก ลำบากของ  AI  คือความสอดคล้องและ การทำ แผนที่เชื้อ เพลิงมีปัญหาที่คล้าย กัน จาก แทร็ก

หนึ่งไป ยังแทร็ก ทั้ง คู่จะไม่สอดคล้อง กัน โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง ใน อดีตที่น่าหงุดหงิด –  บางครั้ง คุณ ต้องเปลี่ยนความ ยากลำบาก

เป็น ประจำทุก วันหยุด สุด สัปดาห์เมื่อคุณ ได้ฝึก ซ้อมใน ทางบวก ตอน นี้การฝึกซ้อมนั้น มีการทดสอบ การพัฒนาที่ทำให้การฝึก

ซ้อมมีประโยชน์มาก ขึ้น ในขณะ ที่คุณได้รับ คะแนน การวิจัย เพื่อ พัฒนาจักรยาน ของคุณ นอกจาก นี้คุณยังสามารถมีส่วน ร่วมในการ

ทดสอบก่อนและ ระหว่างฤดูกาล เพิ่ม องค์ประกอบเพิ่ม เติมของ การแช่ไม่ธรรมดาใน เกม แข่งรถ ที่ออกวาง จำหน่าย รายปีอื่น

ๆ ด้วย การเพิ่ม การทดสอบ liveries สำหรับ ส่วนนี้สัมผัส ที่ประณีต โหมดอาชีพ ขั้นสูง นี้ยัง มีผู้จัดการส่วน ตัว ที่จะจัดการ เจรจา

กับ ทีม อื่น ๆในสาม ชั้นเรียนการ เลือกผู้จัดการที่เหมาะ สมและ มีทักษะ ที่ถูกต้อง นั้นส่ง ผลก ระทบ อย่าง แท้จริงต่อการ

พัฒนา อันดับ ของคุณการจัดการ พนักงานด้าน เทคนิค ของคุณก็มีความ สำคัญและ ช่วย ให้นักเล่น เกมมีอิทธิพล ต่อ ทิศทาง

ของ การพัฒนาจักรยาน ในระหว่างการ แข่งขัน คุณมีทางเลือก ในการ จัดสรร พนักงานที่มีอยู่ของคุณ ในส่วนการ วิจัยและ พัฒนา

ไม่ว่า จะ เป็นแผนก เครื่องยนต์เฟรม แผนกอากาศ พลศาสตร์หรืออิเล็กทรอนิกส์มัน ทำให้ผู้เล่น เกมรู้สึกลำบากใจ อย่างยิ่ง ใน

การอยู่บน KTM  หรือ Aprilia  และ พัฒนาไป ข้างหน้า หรือ เพียงแค่เปลี่ยน มา ขี่ฮอนด้าหรือ ดูคาติ น่า เสียดาย ที่นักปั่น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>> สนามเเข่งลากอส
อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ >>> ข่าวโมโตจีพีวันนี้