สภาพภูมิอากาศไม่ดี
ข่าวรถยนต์ทางเรียบ ข่าวโมโตจีพี

สภาพภูมิอากาศไม่ดี ส่งผลให้ถนนลื่นเเละเเข่งอย่างลำบาก

สภาพภูมิอากาศไม่ดี อาจเป็นหนึ่ง ในเหตุผลที่โควิด ซาก็ยังมีปัหาต่อได้

สภาพภูมิอากาศไม่ดี

สภาพภูมิอากาศไม่ดี ประมาณ 10 วันก่อน ถ้าคุณถามฉัน ว่าเรา จะวิ่งได้ใน เดือนกรกฎาคม หรือ ไม่ฉันจะ ตอบว่าคุณ เป็นคน ช่าง ฝัน วัน นี้

มันเป็น สิ่งที่เป็น ไปไม่ได้อีกต่อไป  เราศึกษา สถานการณ์ต่าง ๆ แม้แต่หนึ่ง ในฤดูกาล ที่ว่าง เปล่าซึ่ง เรามักจะ มองว่า เป็น สิ่งที่ไม่สามารถ จินตนา

การได้ ที่จุด สูงสุดของ การแพร่ระบาดเราคิด อย่างแน่นอน โดยไม่ได้ตั้งชื่อ และ จาก นั้นบ่อย ครั้งที่คุณตีก้น น้อยคุณ ก็จะเด้งกลับ มา ยัง ห่าง ไกล

จากฉันไปเกิน จริง triumphalism  แต่วันนี้เราจะ เห็นว่าการ บรรจุได้จ่าย เงินออก แม้ว่าสถานการณ์ยังห่าง ไกลจาก ที่ชัดเจน “เราเห็น ว่าผู้คน มี

ความสร้างสรรค์มีความสงบและ ให้ความสนใจ มากขึ้น เราได้ติดตั้ง สิ่ง กีดขวางท่าทาง จากกาตาร์ด้วย เจลไฮโดร แอลกอฮอล์ใน กล่อง ฟอร์มูร่าวัน

ตอนนี้ผู้คน จะสังเกตุระยะ ทางที่ปลอดภัยและหน้ากาก แม้ว่าจะ ไม่ได้บังคับก็จะถูก สวมใส่มาก ขึ้น เรื่อย ๆ  หากทุกประเทศ จัดการเพื่อ แยก ตัวออก

จากการ ถูกคุม ขังแบบค่อยเป็น ค่อยไป และด้วยวิธีที่ชาญ ฉลาดเรา คิด ว่าเรา จะสามารถแข่งขัน ในการ แข่งขัน ได้ในไม่ช้า

เหตุการณ์ในปีนี้ส่งผลต่อโมโตจีพีอย่างมหาศาล

สภาพภูมิอากาศไม่ดี

วัตถุประสงค์ของเดือนกรกฎาคม หรือสิงหาคม ดูเหมือน เป็นไป ได้มากขึ้นแม้ว่า สภาพภูมิอากาศไม่ดี ของ กีฬาของ เรา ที่มีการแลก เปลี่ยนกัน

อย่างต่อเนื่อง Carmelo Ezpeleta  ทำให้การตัดสินใจ แต่เขามัก จะ ให้คำปรึกษา เราและฟัง เรา หาก มีความ คิดที่สามารถ ทำสิ่ง ต่าง ๆ ให้สำ

เร็จเขาจะนำ มาพิจารณา เมื่อเผชิญกับ สถานการณ์ที่ถูกสุขลักษณะ นี้เรา ตระหนักได้อย่าง รวดเร็วว่ามีความ ซับซ้อน มาก ที่จะมีการ แข่งขันกับ

ผู้ชมใน ปี 2020 เบื้องหลังการ แข่งขันปิด ประตูอย่างรวดเร็วกลาย เป็นเงื่อนไข ที่จำเป็น เพื่อที่จะ พูดคุยกับ ประเทศและ ผู้จัด งาน แน่นอน เรา

ไม่ชอบ มัน แฟน ๆ ประชาชน ผู้สนับสนุนเป็น พื้นฐานของ กีฬาของ เรา  แต่ระหว่างที่ไม่มีเผ่า พันธุ์ใด ๆ และ เผ่าพันธุ์ที่ไม่มีผู้ชม แม้ว่าคุณ จะ

เลือก คุณก็อาจ มีตัวเลือกที่สอง มัน เป็นงาน ของเราความ รักของ เรา  ต้องทำ ทุกอย่างเพื่อ ให้มีการแข่งขัน สำหรับ แฟน ๆ ทีมนัก ปั่นและทีวี

หากเป็นไปได้กับ พนักงานที่ลด ลงเราจะ ต้องเคารพ เงื่อนไข นี้ นอกจากนี้เมื่อ เป็นไปได้เรา จะพยายาม แข่งขัน ใน Grands Prix สอง ตัวใน

วงจรเดียวกัน เราสามารถ อยู่ที่วงจรได้เป็น อย่างดีเป็นเวลา สองสัปดาห์”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>>  พอลเชลลอว
อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ >>> ข่าวโมโตจีพี วันนี้