การแข่งขัน
ข่าวแข่งรถ

การแข่งขัน มูเกลโล่ โมโตจีพี ถูกยกเลิกท่ามกลางข่าวลือ F1

การแข่งขัน ประกาศว่าจะไม่แข่งขันที่ มูเกลโล ในฤดูกาล 2020 การแข่งขัน

การแข่งขัน ที่มี การปรับ ปรุงเนื่อง จากข่าว นี้เกิด ขึ้นท่าม กลางข่าว ลือว่า วงจร สามา รถเป็น เจ้าภาพ

ฟอร์มู ล่าวัน ได้ในปีนี้ การระ บาดของ โควิค-19 บังคับให้ ยกเลิก กาตาร์ กรังด์ปรีซ์

ย้อนกลับ ไปเมื่อ ต้นเดือน มีนา คมโดย มีกิจ กรรมอีก 10 เหตุการณ์ ที่ตาม มาที่ กำหนด ให้ทำ งานหลัง

จากขัดผิว กรังด์ปรีซ์ มอเตอร์ ไซเคิล เรซซิ่ง มีแผน ที่จะ เริ่มฤดู กาลล่า ช้าที่ ฟอร์มู ล่าวัน โรสซี่

สถานที่ เจเรซ กับการ แข่งขัน แบบ กลับต่อ กลับ ในวันที่ 19 และ 26 กรกฎา คมด้วย ปฏิทิน

กิจกรรม ในยุ โรปที่ คาดว่า จะเปิด ตัวใน สัปดาห์นี้ อย่างไร ก็ตาม เช่นเดียว กับกา ตาร์ปฏิ ทินปี 2020

การแข่งขัน

ที่ได้ รับการ แก้ไข จะไม่ นำเสนอ จีพี เยอรมัน ดัตช์ฟิน แลนด์อัง กฤษ

ออส เตรเลีย และญี่ ปุ่นด้วย อิตา ลีที่ การเพิ่ม ล่าสุด ลงใน รายการ นั้นความ เห็นเกี่ยว กับการ ลดลงของ จากปฏิทิน ดอร์นา สปอร์ต ซีอีโอ คาเมลโล่  กล่าวว่า:“ ด้วยใจ ที่หนัก หน่วงที่ เราประ กาศยกเลิก

“ น่าเศร้า ที่เรา ไม่สา มารถ หาทาง แก้ไข ปัญหา ด้านลอ จิสติกส์ และการ ดำเนิน งานที่ เกิดจาก การระ บาดใหญ่

และปฏิ ทินที่ จัดใหม่ เพื่อให้ เราไป เยี่ยมชม สถานที่ ในฤดู กาลนี้ “ มันเป็น การสูญ เสียครั้ง ใหญ่ ข่าวโมโตจีพี

เนื่อง จาก เป็นหนึ่ง ในวง จรที่ สวยที่ สุดใน โลกและ เราภูมิ ใจมาก ที่ได้ เรียกบ้าน ของ บริษัท กรังด์ปรีซ์

อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด จากอิตาลี “ ในนามของ โดน่า ฉันขอ ขอบคุณ แฟน ๆ สำหรับ ความเข้า ใจและ การแข่งขัน

ความอด ทนที่ พวกเขา แสดงเมื่อ เรารอ ให้สถาน การณ์ดี ขึ้น “ เราหวัง เป็นอย่าง ยิ่งว่า จะได้ กลับมา ที่ ในฤดู กาล

หน้า สำหรับ การแข่ง ขันสุด สัปดาห์ อีกครั้ง”การยก เลิกของ เกิดขึ้น ท่ามกลาง ข่าวลือว่าสถานที่ ดูบอลสด

จัดแข่ง เอฟวัน อิตาลีครั้งที่สองในปีนี้หนึ่งสัปดาห์หลังจากเหตุการณ์ที่ มอนโซ่ ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยใน ที่สูญเสียสถานที่ในปฏิทิน ปีนี้ไม่เป็นที่รู้จักในขั้นตอนนี้ คาดว่า

จะยังคงเดินทางไปอิตาลีในปีนี้อย่างน้อยหนึ่ง ที่สนามแข่งซานมาริโนจีพีมิซาโนซึ่งกำลังเล่นเป็นเจ้าภาพทดสอบส่วนตัวสำหรับแบรดลีย์สมิ ธ และลอเรนโซ